Equipe

Anderson Oenning

Perito Criminal

Mentor nas áreas de Química e Perito Geral

BRUNA Gauer

Perita Criminal

Mentora nas áreas de Biologia, Biomedicina e Farmácia.

Leilane Verga

Perita Criminal

Cofundadora e Coordenadora Mapa.